gen_2379.1.gif
Välkommen
Om oss och vår tro
Så hittar du till Betania
Kontakt
Klädinsamling
Bibeln online
Biblisk ordbok
Gratis Bibelprogram
Bibelläsningsplan
Studera grundtexten
Film om Jesus.
Kristna tidningar
Kristen TV
Sveriges kristenhet
Stöd församlingen

  


 

 

 

 

Här är läsplanen för hela året. Börja när du vill.

Följer du bibelläsningsplanen så läser du igenom hela Bibeln på ett år !

 

JANUARI

1 Psalt1 1 Mos1-2 Matt1

2 Psalt2 1 Mos3-4 Matt2

3 Psalt3 1 Mos5-6 Matt3

4 Psalt4 1 Mos7-8 Matt4

5 Psalt5 1 Mos9-10 Matt5:1-26

6 Psalt6 1 Mos11-12 Matt5:27-48

7 Psalt7:1-10 1 Mos13-14 Matt6

8 Psalt7:11-18 1 Mos15-16 Matt7

9 Psalt8 1 Mos17-18 Matt8

10 Psalt9:1-13 1 Mos19 Matt9:1-17

11 Psalt9:14-21 1 Mos20-21 Matt9:18-38

12 Psalt10:1-11 1 Mos22-23 Matt10:1-23

13 Psalt10:12-18 1 Mos24 Matt10:24-42

14 Psalt11 1 Mos25-26 Matt11

15 Psalt12 1 Mos27 Matt12:1-21

16 Psalt13 1 Mos28-29 Matt12:22-50

17 Psalt14 1 Mos30 Matt13:1-32

18 Psalt15 1 Mos31 Matt13:33-58

19 Psalt16 1 Mos32-33 Matt14:1-21

20 Psalt17 1 Mos34-36 Matt14:22-36

21 Psalt18:1-16 1 Mos37-38 Matt15:1-20

22 Psalt18:17-30 1 Mos39-40 Matt15:21-39

23 Psalt18:31-43 1 Mos41 Matt16

24 Psalt18:44-51 1 Mos42 Matt17

25 Psalt19 1 Mos43-44 Matt18:1-20

26 Psalt20 1 Mos45-46 Matt18:21-35

27 Psalt21 1 Mos47-48 Matt19:1-15

28 Psalt22:1-22 1 Mos49-50 Matt19:16-30

29 Psalt22:23-32 2 Mos1-2 Matt20:1-16

30 Psalt23 2 Mos3-4 Matt20:17-34

31 Psalt24 2 Mos5-6 Matt21:1-32

FEBRUARI

1 Psalt 25:1-7 2 Mos7-8 Matt 21:33-46

2 Psalt 25:8-22 2 Mos9 Matt 22:1-22

3 Psalt 26 2 Mos10-11 Matt 22:23-39

4 Psalt 27 2 Mos12 Matt 23:1-22

5 Psalt 28 2 Mos13-14 Matt 23:23-29

6 Psalt 29 2 Mos15 Matt 24:1-22

7 Psalt 30 2 Mos16-17 Matt 24:23-51

8 Psalt 31:1-14 2 Mos18-19 Matt 25:1-30

9 Psalt 31:15-25 2 Mos20-21 Matt 25:31-46

10 Psalt 32 2 Mos22-23 Matt 26:1-19

11 Psalt 33:1-9 2 Mos24-25 Matt 26:20-54

12 Psalt 33:10-22 2 Mos26-27 Matt 26:55-75

13 Psalt 34:1-11 2 Mos28 Matt 27:1-31

14 Psalt 34:12-23 2 Mos29 Matt 27:32-66

15 Psalt 35:1-16 2 Mos30-31 Matt 28

16 Psalt 35:17-28 2 Mos32-33 Mark 1:1-22

17 Psalt 36 2 Mos34-35 Mark 1:23-45

18 Psalt 37:1-19 2 Mos36 Mark 2

19 Psalt 37:20-40 2 Mos37-38 Mark 3:1-21

20 Psalt 38:1-11 2 Mos39-40 Mark 3:22-35

21 Psalt 38:12-23 3 Mos1-2 Mark 4:1-20

22 Psalt 39 3 Mos3-4 Mark 4:21-41

23 Psalt 40 3 Mos5-6 Mark 5:1-20

24 Psalt 41 3 Mos7-8 Mark 5:21-43

25 Psalt 42 3 Mos9-10 Mark 6:1-32

26 Psalt 43 3 Mos11-12 Mark 6:33-56

27 Psalt 44:1-17 3 Mos13 Mark 7:1-13

28 Psalt 44:18-27 3 Mos14 Mark 7:14-37

29 Psalt 45 3 Mos15-16 Mark 8:1-21

MARS

1 Psalt 46 3 Mos17-18 Mark 8:22-38

2 Psalt 47 3 Mos19-20 Mark 9:1-29

3 Psalt 48 3 Mos21-22 Mark 9:30-50

4 Psalt 49:1-13 3 Mos23-24 Mark 10:1-31

5 Psalt 49:14-21 3 Mos25 Mark 10:32-52

6 Psalt 50:1-15 3 Mos26-27 Mark 11:1-19

7 Psalt 50:16-23 4 Mos1 Mark 11:20-33

8 Psalt 51:1-15 4 Mos2-3 Mark 12:1-27

9 Psalt 51:16-21 4 Mos4 Mark 12:28-44

10 Psalt 52 4 Mos5-6 Mark 13:1-13

11 Psalt 53 4 Mos7 Mark 13:14-32

12 Psalt 54 4 Mos8-9 Mark 14:1-25

13 Psalt 55:1-16 4 Mos10-11 Mark 14:26-50

14 Psalt 55:17-24 4 Mos12-13 Mark 14:51-72

15 Psalt 56 4 Mos14-15 Mark 15:1-26

16 Psalt 57 4 Mos16-17 Mark 15:27-47

17 Psalt 58 4 Mos18-19 Mark 16

18 Psalt 59 4 Mos20-21 Luk 1:1-23

19 Psalt 60 4 Mos22-23 Luk 1:24-56

20 Psalt 61 4 Mos24-25 Luk 1:57-80

21 Psalt 62 4 Mos25-27 Luk 2:1-24

22 Psalt 63 4 Mos28-29 Luk 2:25-52

23 Psalt 64 4 Mos30-31 Luk 3

24 Psalt 65 4 Mos32 Luk 4:1-32

25 Psalt 66:1-12 4 Mos33-34 Luk 4:33-44

26 Psalt 66:13-20 4 Mos35-36 Luk 5:1-16

27 Psalt 67 5 Mos1 Luk 5:17-39

28 Psalt 68:1-19 5 Mos2-3 Luk 6:1-26

29 Psalt 68:20-36 5 Mos4 Luk 6:27-49

30 Psalt 69:1-19 5 Mos5-6 Luk 7:1-30

31 Psalt 69:20-37 5 Mos7-8 Luk 7:31-50

APRIL

1 Psalt 70 5 Mos9-10 Luk 8:1-21

2 Psalt 71:1-18 5 Mos11 Luk 8:22-56

3 Psalt 71:19-24 5 Mos12-13 Luk 9:1-36

4 Psalt 72 5 Mos14-15 Luk 9:37-62

5 Psalt 73:1-12 5 Mos16-17 Luk 10:1-24

6 Psalt 73:13-28 5 Mos18-19 Luk 10:25-42

7 Psalt 74:1-11 5 Mos20-21 Luk 11:1-28

8 Psalt 74:12-23 5 Mos22-23 Luk 11:29-54

9 Psalt 75 5 Mos24-25 Luk 12:1-34

10 Psalt 76 5 Mos26-27 Luk 12:35-59

11 Psalt 77 5 Mos28 Luk 13:1-21

12 Psalt 78:1-16 5 Mos29-30 Luk 13:22-35

13 Psalt 78:17-31 5 Mos31 Luk 14:1-24

14 Psalt 78:32-55 5 Mos32 Luk 14:25-35

15 Psalt 78:56-72 5 Mos33-34 Luk 15:1-10

16 Psalt 79 Jos 1-2 Luk 15:11-32

17 Psalt 80 Jos 3-4 Luk 16:1-18

18 Psalt 81 Jos 5-6 Luk 16:19-31

19 Psalt 82 Jos 7-8 Luk 17:1-19

20 Psalt 83 Jos 9-10 Luk 17:20-37

21 Psalt 84 Jos 11-12 Luk 18:1-17

22 Psalt 85 Jos 13-14 Luk 18:18-34

23 Psalt 86 Jos 15-16 Luk 19:1-28

24 Psalt 87 Jos 17-18 Luk 19:29-48

25 Psalt 88 Jos 19-20 Luk 20:1-26

26 Psalt 89:1-19 Jos 21-22 Luk 20:27-47

27 Psalt 89:20-38 Jos 23-24 Luk 21:1-19

28 Psalt 89:39-53 Dom1-2 Luk 21:20-38

29 Psalt 90 Dom3-4 Luk 22:1-30

30 Psalt 91 Dom5-6 Luk 22:31-53

MAJ

1 Psalt 92 Dom7-8 Luk 22:54-71

2 Psalt 93 Dom9 Luk 23:1-26

3 Psalt 94:1-11 Dom10-11 Luk 23:27-38

4 Psalt 94:12-23 Dom12-13 Luk 23:39-56

5 Psalt 95 Dom14-15 Luk 24:1-35

6 Psalt 96 Dom16-17 Luk 24:36-53

7 Psalt 97 Dom18-19 Joh 1:1-28

8 Psalt 98 Dom20-21 Joh 1:29-51

9 Psalt 99 Rut1-2 Joh2

10 Psalt 100 Rut3-4 Joh 3:1-21

11 Psalt 101 1 Sam1-2 Joh 3:22-36

12 Psalt 102:1-17 1 Sam3-4 Joh 4:1-30

13 Psalt 102:18-29 1 Sam5-6 Joh 4:31-54

14 Psalt 103:1-14 1 Sam7-8 Joh 5:1-24

15 Psalt 103:15-22 1 Sam9-10 Joh 5:25-47

16 Psalt 104:1-18 1 Sam11-12 Joh 6:1-21

17 Psalt 104:19-35 1 Sam13-14 Joh 6:22-44

18 Psalt 105:1-12 1 Sam15-16 Joh 6:45-71

19 Psalt 105:13-25 1 Sam17 Joh 7:1-31

20 Psalt 105:26-45 1 Sam18-19 Joh 7:32-53

21 Psalt 106:1-12 1 Sam20-21 Joh 8:1-20

22 Psalt 106:13-23 1 Sam22-23 Joh 8:21-36

23 Psalt 106:24-33 1 Sam24-25 Joh 8:37-59

24 Psalt 106:34-48 1 Sam26-27 Joh 9:1-23

25 Psalt 107:1-16 1 Sam28-29 Joh 9:24-41

26 Psalt 107:17-32 1 Sam30-31 Joh 10:1-21

27 Psalt 107:33-43 2 Sam1-2 Joh 10:22-42

28 Psalt 108 2 Sam3-4 Joh 11:1-17

29 Psalt 109:1-20 2 Sam5-6 Joh 11:18-26

30 Psalt 109:21-31 2 Sam7-8 Joh 11:27-47

31 Psalt 110 2 Sam9-10 Joh 12:1-19

JUNI

1 Psalt 111 2 Sam11-12 Joh 12:20-50

2 Psalt 112 2 Sam13-14 Joh 13:1-17

3 Psalt 113 2 Sam15-16 Joh 13:18-38

4 Psalt 114 2 Sam17-18 Joh14

5 Psalt 115 2 Sam19 Joh15

6 Psalt 116 2 Sam20-21 Joh 16:1-15

7 Psalt 117 2 Sam22 Joh 16:16-33

8 Psalt 118:1-18 2 Sam23-24 Joh17

9 Psalt 118:19-29 1 Kung 1 Joh 18:1-23

10 Psalt 119:1-16 1 Kung 2 Joh 18:24-40

11 Psalt 119:17-32 1 Kung 3-4 Joh 19:1-22

12 Psalt 119:33-48 1 Kung 5-6 Joh 19:23-42

13 Psalt 119:49-64 1 Kung 7 Joh20

14 Psalt 119:65-80 1 Kung 8 Joh21

15 Psalt 119:81-96 1 Kung 9-10 Apg1

16 Psalt 119:97-112 1 Kung 11-12 Apg2:1-13

17 Psalt 119:113-128 1 Kung 13-14 Apg2:14-47

18 Psalt 119:129-144 1 Kung 15-16 Apg3

19 Psalt 119:145-160 1 Kung 17-18 Apg4:1-22

20 Psalt 119:161-176 1 Kung 19-20 Apg4:23-37

21 Psalt 120 1 Kung 21-22 Apg5:1-16

22 Psalt 121 2 Kung 1-2 Apg5:17-42

23 Psalt 122 2 Kung 3-4 Apg6

24 Psalt 123 2 Kung 5-6 Apg7:1-19

25 Psalt 124 2 Kung 7-8 Apg7:20-43

26 Psalt 125 2 Kung 9-10 Apg7:44-60

27 Psalt 126 2 Kung 11-12 Apg8:1-25

28 Psalt 127 2 Kung 13-14 Apg8:26-40

29 Psalt 128 2 Kung 15-16 Apg9:1-22

30 Psalt 129 2 Kung 17-18 Apg9:23-43

JULI

1 Psalt 130 2 Kung 19-20 Apg10:1-23

2 Psalt 131 2 Kung 21-22 Apg10:24-48

3 Psalt 132 2 Kung 23-24 Apg11

4 Psalt 133 2 Kung 25 Apg12

5 Psalt 134 1 Krön 1-2 Apg13:1-23

6 Psalt 135:1-12 1 Krön 3-4 Apg13:24-52

7 Psalt 135:13-21 1 Krön 5-6 Apg14

8 Psalt 136 1 Krön 7-9 Apg15:1-21

9 Psalt 137 1 Krön 9-10 Apg15:22-41

10 Psalt 138 1 Krön 11-12 Apg16:1-15

11 Psalt 139:1-16 1 Krön 13-14 Apg16:16-40

12 Psalt 139:17-24 1 Krön 15-16 Apg17:1-15

13 Psalt 140 1 Krön 17-18 Apg17:16-34

14 Psalt 141 1 Krön 19-20 Apg18

15 Psalt 142 1 Krön 21-22 Apg19:1-20

16 Psalt 143 1 Krön 23-24 Apg19:21-41

17 Psalt 144 1 Krön 25-26 Apg20:1-16

18 Psalt 145:1-14 1 Krön 27-28 Apg20:17-38

19 Psalt 145:15-21 2 Krön 1-2 Apg21:1-14

20 Psalt 146 2 Krön 3-4 Apg21:15-40

21 Psalt 147:1-11 2 Krön 5-6 Apg22

22 Psalt 147:12-20 2 Krön 7-8 Apg23:1-11

23 Psalt 148 2 Krön 9-10 Apg23:12-35

24 Psalt 149 2 Krön 11-12 Apg24

25 Psalt 150 2 Krön 13-14 Apg25

26 Ords 1:1-19 2 Krön 15-16 Apg26

27 Ords 1:20-33 2 Krön 17-18 Apg27:1-25

28 Ords 2::1-15 2 Krön 19-20 Apg27:26-44

29 Ords 2:16-22 2 Krön 21-22 Apg28:1-15

30 Ords 3:1-26 2 Krön 23-24 Apg28:16-31

31 Ords 3:27-35 25-26 Rom1

AUGUSTI

1 Ords 4:1-9 2 Krön 27-28 Rom2

2 Ords 4:10-27 2 Krön 29-30 Rom3

3 Ords 5:1-14 2 Krön 31-32 Rom4

4 Ords 5:15-23 2 Krön 33-34 Rom5

5 Ords 6:1-19 2 Krön 35-36 Rom6

6 Ords 6:20-35 Esra 1-2 Rom7

7 Ords 7:1-20 Esra 3-4 Rom8:1-18

8 Ords 7:21-27 Esra 5-6 Rom8:19-39

9 Ords 8:1-21 Esra 7-8 Rom9

10 Ords 8:22-36 Esra 9-10 Rom10

11 Ords 9 Neh 1-2 Rom11:1-21

12 Ords 10:1-16 Neh 3-4 Rom11:22-36

13 Ords 10:17-32 Neh 5-6 Rom12

14 Ords 11:1-15 Neh 7-8 Rom13

15 Ords 11:16-31 Neh 9-10 Rom14

16 Ords 12:1-14 Neh 11 Rom15:1-20

17 Ords 12:15-28 Neh 12-13 Rom15:21-33

18 Ords 13:1-12 Ester 1-2 Rom16

19 Ords 13:13-25 Ester 3-4 1 Kor1

20 Ords 14:1-16 Ester 5-6 1 Kor2

21 Ords 14:17-35 Ester 7-8 1 Kor3

22 Ords 15:1-16 Ester 9-10 1 Kor4

23 Ords 15:17-33 Jes 1-2 1 Kor5

24 Ords 16:1-16 Jes 3-4 1 Kor6

25 Ords 16:17-33 Jes 5-6 1 Kor 7:1-24

26 Ords 17:1-14 Jes 7-8 1 Kor 7:25-40

27 Ords 17:15-28 Jes 9-10 1 Kor8

28 Ords 18:1-12 Jes 11-12 1 Kor9

29 Ords 18:13-24 Jes 13-14 1 Kor 10:1-13

30 Ords 19:1-15 Jes 15-16 1 Kor 10:14-33

31 Ords 19:16-29 Jes 17-18 1 Kor 11:1-15

SEPTEMBER

1 Ords 20:1-15 Jes 19-20 1 Kor 11:16-34

2 Ords 20:16-30 Jes 21-22 1 Kor12

3 Ords 21:1-15 Jes 23-24 1 Kor13

4 Ords 21:16-31 Jes 25-26 1 Kor 14:1-20

5 Ords 22:1-16 Jes 27-28 1 Kor 14:21-40

6 Ords 22:17-29 Jes 29-30 1 Kor 15:1-32

7 Ords 23:1-16 Jes 31-32 1 Kor 15:33-58

8 Ords 23:17-35 Jes 33-34 1 Kor16

9* Ords 24:1-22 Jes 35-36 2 Kor1

10 Ords 24:23-34 Jes 37-38 2 Kor2

11 Ords 25:1-14 Jes 39-40 2 Kor3

12 Ords 25:15-28 Jes 41-42 2 Kor4

13 Ords 26:1-16 Jes 43-44 2 Kor5

14 Ords 26:17-28 Jes 45-46 2 Kor6

15 Ords 27:1-14 Jes 47-48 2 Kor7

16 Ords 27:15-27 Jes 49-50 2 Kor8

17 Ords 28:1-16 Jes 51-52 2 Kor9

18 Ords 28:17-28 Jes 53-54 2 Kor10

19 Ords 29:1-14 Jes 55-56 2 Kor 11:1-15

20 Ords 29:15-27 Jes 57-58 2 Kor 11:16-33

21 Ords 30:1-17 Jes 59-60 2 Kor12

22 Ords 30:18-33 Jes 61-62 2 Kor13

23 Ords 31:1-9 Jes 63-64 Gal 1

24 Ords 31:10-31 Jes 65-66 Gal 2

25 Pred 1 Jer 1-2 Gal 3

26 Pred 2 Jer 3-4 Gal 4

27 Pred 3 Jer 5-6 Gal 5

28 Pred 4 Jer 7-8 Gal 6

29 Pred 5 Jer 9-11 Ef 1

30 Pred 6 Jer 12-13 Ef 2

OKTOBER

1 Pred 7:1-13 Jer 14-15 Ef 3

2 Pred 7:14-30 Jer 16-17 Ef 4

3 Pred 8 Jer 18-19 Ef 5

4 Pred 9 Jer 20-21 Ef 6

5 Pred 10 Jer 22-23 Fil 1

6 Pred 11 Jer 24-25 Fil 2

7 Pred 12 Jer 26-27 Fil 3

8 H.V. 1 Jer 28-29 Fil 4

9 H.V. 2 Jer 30-31 Kol 1

10 H.V. 3 Jer 32 Kol2

11 H.V. 4 Jer 33-34 Kol3

12 H.V. 5 Jer 35-36 Kol4

13 H.V. 6 Jer 37-38 1 Tess1

14 H.V. 7 Jer 39-40 1 Tess2

15 H.V. 8 Jer 41-42 1 Tess3

16 Job1 Jer 43-44 1 Tess4

17 Job2 Jer 45-47 1 Tess5

18 Job 3:1-10 Jer 48 2 Tess1

19 Job 3:11-26 Jer 49 2 Tess2

20 Job4 Jer 50 2 Tess3

21 Job 5:1-16 Jer 51-52 1 Tim1

22 Job 5:17-27 Hes 1-2 1 Tim2

23 Job 6:1-13 Hes 3-4 1 Tim3

24 Job 6:14-30 Hes 5-6 1 Tim4

25 Job 7:1-10 Hes 7 1 Tim5

26 Job 7:11-21 Hes 8-9 1 Tim6

27 Job8 Hes 10-11 2 Tim1

28 Job 9:1-20 Hes 12-13 2 Tim2

29 Job 9:21-35 Hes 14-15 2 Tim3

30 Job 10:1-12 Hes 16 2 Tim4

31 Job 10:13-22 Hes 17 Tit 1

NOVEMBER

1 Job 11:1-12 Hes 18-19 Tit2

2 Job 11:13-20 Hes 20 Tit3

3 Job 12:1-12 Hes 21-22 Filem

4 Job 12:13-25 Hes 23-24 Hebr 1

5 Job 13:1-12 Hes 25-26 Hebr 2

6 Job 13:13-28 Hes 27-28 Hebr 3

7 Job 14:1-17 Hes 29-30 Hebr 4

8 Job 14:18-22 Hes 31-32 Hebr 5

9 Job 15:1-13 Hes 33 Hebr 6

10 Job 15:14-35 Hes 34 Hebr 7

11 Job16 Hes 35-36 Hebr 8

12 Job17 Hes 37 Hebr 9

13 Job18 Hes 38-39 Hebr 10:1-23

14 Job 19:1-20 Hes 40 Hebr 10:24-39

15 Job 19:21-29 Hes 41 Hebr 11:1-19

16 Job 20:1-19 Hes 42-43 Hebr 11:20-40

17 Job 20:20-29 Hes 44-45 Hebr 12

18 Job 21:1-16 Hes 46-47 Hebr 13

19 Job 21:17-34 Hes 48 Jak 1

20 Job 22:1-18 Dan 1-2 Jak 2

21 Job 22:19-30 Dan 3-4 Jak 3

22 Job 23:1-7 Dan 5-6 Jak 4

23 Job 23:8-17 Dan 7-8 Jak 5

24 Job 24:1-12 Dan 8-10 1 Petr 1

25 Job 24:13-25 Dan 11-12 1 Petr 2

26 Job25 Hosea 1-2 1 Petr 3

27 Job26 Hosea 3-4 1 Petr 4

28 Job 27:1-12 Hosea 5-6 1 Petr 5

29 Job 27:13-23 Hosea 7-8 2 Petr 1

30 Job 28:1-11 Hosea 9-10 2 Petr 2

DECEMBER

1 Job 28:12-28 Hosea 11-12 2 Petr 3

2 Job29 Hosea 13-14 1 Joh1

3 Job 30:1-15 Joel 1 1 Joh2

4 Job 30:16-31 Joel 2-3 1 Joh3

5 Job 31:1-23 Amos 1-2 1 Joh4

6 Job 31:24-40 Amos 3-4 1 Joh5

7 Job32 Amos 5-6  1 Joh 6

8 Job 33:1-22 Amos 7-9  2 Joh

9 Job 33:23-33 Obadja  3 Joh

10 Job 34:1-20 Jona 1-2 Judas

11 Job 34:21-37 Jona 3-4 Upp1

12 Job35 Mika1-2 Upp2

13 Job 36:1-21 Mika3-4 Upp3

14 Job 36:22-33 Mika5-6 Upp4

15 Job 37:1-13 Mika7 Upp5

16 Job 37:14-24 Nah 1-2 Upp6

17 Job 38:1-21 Nah 3 Upp7

18 Job 38:22-38 Hab 1-2 Upp8

19 Job 39:1-15 Hab 3 Upp9

20 Job 39:16-38 Sef 1-2 Upp10

21 Job 40:1-19 Sef 3 Upp11

22 Job 40:20-28 Hagg1-2 Upp12

23 Job41 Sak 1-2 Upp13

24 Job42 Sak 3-4 Upp14

25 Klag1 Sak 5-6 Upp15

26 Klag2 Sak 7-8 Upp16

27 Klag3:1-21 Sak 9-10 Upp17

28 Klag3:22-42 Sak 11-12 Upp18

29 Klag3:43-66 Sak 13-14 Upp19

30 Klag4 Mal1-2 Upp20

31 Klag5 Mal3-4 Upp 21-22